2023-01 Proje Teklif Çağrısının amacı, sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin enerji sistemlerini karbondan arındırmak, KOBİ’leri çevre dostu teknolojilerin kullanımı konusunda bilinçlendirmek ve KOBİ’lerin enerji maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artırmaktır.
Bu çağrı ile; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve sanayide temiz ve güvenilir enerjinin sürdürülebilir olmasına yönelik projeler önceliklendirilecektir.
08 Aralık 2023 – 30 Kasım 2024 (Başvuru Tarihleri)

Başvuru yapabilecek işletmeler

İmalat Sektörünün Tümü (Kısım C)
Motorlu Taşıt ve Motosikletlerin Onarımı (Kısım G)
45 – Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı

46 – Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç),

47 – Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç),

Bilgi ve iletişim (Kısım J)
60 – Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri,

61 – Telekomünikasyon

62 – Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler,

63 – Bilgi hizmet faaliyetleri

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (Kısım M)
70 – İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri,

71 – Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri,

72 – Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri,

73 – Reklamcılık ve piyasa araştırması,

74 – Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler,

Diğer hizmet faaliyetleri (Kısım S)
95 – Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı,

96 – Diğer hizmet faaliyetleri.

Başvuru yapacak tüm işletmelerin proje teklif çağrısı ilan tarihi itibariyle en az 2 yıl önce kurulmuş olması gerekmektedir.
İşletme, Findeks kredi notu endeksine göre “orta riskli”, “az riskli”, “iyi” veya “çok iyi” gruplandırmalarından birinde yer almalıdır.
İşletmenin onaylı son mali yıl verilerinde yer alan mali bilanço veya net satış hasılatı proje toplam bütçesinden büyük olmalıdır.
İşletmenin proje başvuru yapılan aydan önceki son 12 aya ait toplam enerji tüketiminin 20 Ton Eşdeğeri Petrol (TEP) / eşdeğer kilowatt saat (kWh) veya bu değerlerin üzerinde olması gerekmektedir. Başvuru yaptığı ay dikkate alınmaz.
Başvuracak tüm işletmelerin onaylı son mali yılda bilanço esasına göre defter tutması esastır.
Başvuru tarihinde işletmenin; yetkili kurum/kuruluşlardan alınmış geçerli “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu”na sahip olması gerekmektedir.
Proje toplam bütçesi en az 1.000.000 TL olmalıdır.

Güneş Enerji Sisteminin kurulması ve işletilmesi:

Güneş Enerji Sistemi kapsamında işletmelerinin gerçekleştireceği yatırımların çatı üstü ve/veya işletmelerin faaliyet gösterdiği bina/binalara bütünleşik şekilde kurulması için başvuru yapmaları beklenmektedir.

Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 12 aydır

Toplam – 14.000.000 TL (Geri Ödemeli)

Makine, Teçhizat Giderleri – Destek kapsamında satın alınacak makine, teçhizatın yeni olması şartı aranır. Teçhizata; bilişim donanımı, harcanarak tükenmeyen donanımsal malzemeler de (motor, elektronik bileşenler, kasa vb.) dahildir.

Destek oranı %60

Destek Unsurları

 KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının DesteklenmesiSanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi
Destek Üst Limiti14.000.000 TL4.000.000 TL
Destek Oranı%60*%70*
Proje SüresiEn az 8 ay ve en fazla 12 ay
Destek-Makine, Teçhizat Giderleri-Personel Giderleri

-Makine, Teçhizat Giderleri

-Yazılım Giderleri

-Hizmet Alım Giderleri

* Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep (Nurdağı ve İslahiye hariç), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren işletmelerden işyeri hasar gören ve bu durumu belgeleyen (ağır hasarlı veya acil yıkılacak bina) işletmelerin bu illerde gerçekleştirecekleri projelerde destek oranı %80 olarak uygulanır.

*Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’ in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerden işyeri hasar gören ve bu durumu belgeleyen (az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı veya acil yıkılacak bina) işletmelerin bu illerde gerçekleştirecekleri projelerde destek oranı %90 olarak uygulanır.