Proje Teklif Çağrısının amacı, sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin çevresel sürdürülebilirlik, rekabet edebilirlik, yatırım fırsatları, dijitalleşme ve kaynak temininde kapasitelerinin geliştirilmesine ve öncelikli ihtiyaçlarının çevresel duyarlılık ve kaynak verimliliği olarak karşılanmasına katkıda bulunmaktır. Bu çağrı ile; yeşil teknolojileri benimseme, karbonsuzlaştırma, kaynak verimliliğini artırma, atık üretimini azaltma, suyun korunması ve sürdürülebilir üretim yöntemlerini uygulamaya yönelik projeler önceliklendirilecektir.

Temiz ve döngüsel bir ekonomi için sanayinin harekete geçirilmesi:

İşletmeler;
Enerji verimliliği;
Su verimliliği;
Hammadde verimliliği;
Sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü;
Endüstriyel simbiyoz;
Döngüsel ekonomi
konu başlıklarında başvuru yapılabilecektir.

Başvuru yapabilecek işletmeler

İmalat Sektörünün Tümü (Kısım C)
Motorlu Taşıt ve Motosikletlerin Onarımı (Kısım G)
45 – Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı

46 – Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç),

47 – Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç),

Bilgi ve iletişim (Kısım J)
60 – Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri,

61 – Telekomünikasyon

62 – Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler,

63 – Bilgi hizmet faaliyetleri

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (Kısım M)
70 – İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri,

71 – Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri,

72 – Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri,

73 – Reklamcılık ve piyasa araştırması,

74 – Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler,

Diğer hizmet faaliyetleri (Kısım S)
95 – Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı,

96 – Diğer hizmet faaliyetleri.

Toplam – 4.000.0000 TL (Geri Ödemeli)

A) Personel Giderleri

Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam zamanlı çalışacak en fazla 2 yeni personel desteklenebilir.
* Proje başlangıç tarihinden itibaren son 4 ay içinde işletmede çalışmayan veya proje başlangıç tarihi (desteklemeye ilişkin kurul kararının KOSGEB evrak kayıt tarihi) itibariyle son 30 gün içinde istihdam edilmiş olan personel yeni sayılacaktır.

Personel giderleri desteğinin her bir personel için aylık üst limiti brüt asgari ücretin 2 katıdır. Üst limit hesabında dikkate alınacak brüt asgari ücret tutarı, ücret bordrosunun ait olduğu ayda geçerli brüt asgari ücrettir.
Destek, istihdam edilecek her bir personel için net ücret üzerinden hesaplanır ve destek hesaplamasında asgari geçim indirimi, ikramiye, prim, fazla mesai ve benzeri ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.
500.000 TL’ye kadar geri ödemeli

B) Makine, Teçhizat Giderleri

Destek kapsamında satın alınacak makine, teçhizatın yeni olması şartı aranır. Teçhizata; bilişim donanımı, harcanarak tükenmeyen donanımsal malzemeler de (motor, elektronik bileşenler, kasa vb.) dahildir.
3.500.000 TL’yi aşmamak üzere

C) Yazılım Giderleri

Yazılım Lisans veya Buluttan Kullanım Giderleri (Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama ve buluttan erişimle kullanım dahildir.)
Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri
500.0000 TL’ye kadar geri ödemeli

D) Hizmet Alım Giderleri

Eğitim giderleri
Test ve analiz giderleri
Belgelendirme giderleri
Danışmanlık giderleri
500.000 TL’ye kadar geri ödemeli

Destek oranı %70

Destek Unsurları

 KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının DesteklenmesiSanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi
Destek Üst Limiti14.000.000 TL4.000.000 TL
Destek Oranı%60*%70*
Proje SüresiEn az 8 ay ve en fazla 12 ay
Destek-Makine, Teçhizat Giderleri-Personel Giderleri

-Makine, Teçhizat Giderleri

-Yazılım Giderleri

-Hizmet Alım Giderleri

* Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep (Nurdağı ve İslahiye hariç), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren işletmelerden işyeri hasar gören ve bu durumu belgeleyen (ağır hasarlı veya acil yıkılacak bina) işletmelerin bu illerde gerçekleştirecekleri projelerde destek oranı %80 olarak uygulanır.

*Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’ in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerden işyeri hasar gören ve bu durumu belgeleyen (az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı veya acil yıkılacak bina) işletmelerin bu illerde gerçekleştirecekleri projelerde destek oranı %90 olarak uygulanır.