1704 – SAYEM Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması Faz 1 ve Faz 2’de üniversitelerin ortaklığı şart mıdır?

SAYEM Faz 1 ve 2 başvurusunda üniversitenin ortak olma şartı yoktur. İhtiyaca bağlı olarak aşağıdaki şartlara uygun olan kurum/kuruluşlar ortak olarak eklenebilir.

Çağrıda belirtildiği gibi:
Bu çağrıya sadece SAYEM Faz 1’i tamamlayarak SAYEM Faz 2’ye geçmeye hak kazanan Faz 1 Yürütücüleri başvuru yapabilir. Bu yürütücüler tüm konsorsiyumu temsilen ortaklı başvuru yapacaktır. Faz 1 sürecindeki ortaklar dışında Konsorsiyumlara yeni ortaklar dahil edilerek Faz 2 başvurusu yapılabilir. Konsorsiyumda yer almayan kuruluşlar Ürünleştirme Projesi başvurusunda bulunamaz. Ürünleştirme Programı Ortak Kuruluşlarının aşağıdaki tanımlara uyması gerekmektedir.
a) Sermaye şirketleri,
b) Yükseköğretim kurumları,
c) Kamu araştırma merkez ve enstitüleri,
d) Eğitim ve araştırma hastaneleri,
e) 6550 sayılı kanun kapsamındaki araştırma altyapıları.