1704 – SAYEM Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması Faz 2 kapsamında ön ödeme söz konusu olacak mıdır?

Mevcut program mevzuatları kapsamında ön ödeme yapılabilecektir.