1704 – SAYEM Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması SAYEM başvurularına şahıs şirketi ortak olarak eklenebilir mi?

Yönerge Madde 13’e göre

Aşağıda belirtilen kurum, kuruluş ve kişiler TEYDEB Destek Programı çağrılarına başvuramaz.

a) Kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri,
b) Vakıflar (Kanunla kurulmuş vakıflar hariç),
c) Dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri,
ç) Kooperatifler,
d) Birlikler (İhracatçı birlikleri hariç),
e) Adi ortaklıklar,
f) Şahıs şirketleri