1515 – Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı – Verilen destek geri ödemeli midir?

Laboratuvar giderleri geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenir. (Uygulama Esasları-MADDE 4)