1515 – Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı – Verilen destek için destek sınırı nedir?

Bir takvim yılındaki destek tutarı onüç (13) milyon TL’yi geçemez. (Uygulama Esasları-MADDE 5)