1515 – Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı – Destek süresi ne kadardır?

Ar-Ge Laboratuvarı destek süresi beş (5) yıldır. Ancak bu süre Yürütme Kurulu kararı ve Başkanlık onayı ile en fazla beş (5) yıl daha uzatılabilir. (Uygulama Esasları-MADDE 4)