Programın Amacı

  • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
  • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
  • KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
  • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
  • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.

Destek Unsurları

Proje Süresi: En az 8 ay, en fazla 24 ay

Destek Üst Limiti: 300.000 TL

Proje Destek Oranı*: % 70 Geri Ödemesiz – % 30 Geri Ödemeli

* Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dâhil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutar kadar geri ödemesiz destek sağlanır.

İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez yararlanabilir.
Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir.
İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.
İşletmenin proje bütçesi, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmaması gerekir.
İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. (Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.)
Proje başvurusu en az 2 farklı gider grubundan oluşmalıdır.

Desteklenecek Proje Giderleri

Gider GrubuGider TürüGidere Ait Destek Üst Limiti (TL)
Personel GiderleriPersonel Giderleri90.000
Teçhizat- Donanım GiderleriDonanım Giderleri50.000
YazılımYazılım Giderleri50.000
Hizmet AlımıTanıtım Giderleri80.000
Hizmet AlımıYurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri150.000
Hizmet AlımıTest / Analiz ve Belgelendirme Giderleri100.000
Hizmet AlımıDiğer Hizmet Alım Giderleri100.000