Programın Amacı ve Gerekçesi

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Destek Unsurları

 İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİDESTEK ÜST LİMİTİ (TL)DESTEK ORANI
1Yurt İçi Fuar Desteği100.000%60
2Yurt Dışı İş Gezisi Desteği*90.000
3Sanayide Nitelikli Eleman Desteği**150.000
4Tasarım Desteği75.000
5Sınai Mülkiyet Hakları Desteği***100.000
6Belgelendirme Desteği****300.000
7Test ve Analiz Desteği****300.000
8Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği*****80.000
9Bağımsız Değerlendirme Desteği20.000
10Model Fabrika Desteği100.000
11Teknik Danışmanlık Desteği******50.000
12Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Desteği20.000%100
13Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği300.000%60
14Yalın Dönüşüm Desteği*******200.000%100
15Afet Dönemi İşletme Desteği75.000%100
16Afet Dönemi Proje ve Yapım Maliyeti Desteği1.000.000%100

(*) – KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir. – KOSGEB Birimleri tarafından düzenlenecek yurt dışı iş gezisi programlarında Bakan, Bakan Yardımcısı, KOSGEB Başkanı, KOSGEB Başkan Yardımcısı, TOBB Başkanı, TOBB Başkan Yardımcısı, TESK Genel Başkanı, TESK Genel Başkan Vekili, TİM Başkanı, TİM Başkan Vekili, DEİK Başkanı veya DEİK Başkan Yardımcısı düzeyinde en az bir katılımın olması durumunda %80 (seksen) oranında desteklenir.

(**) – Sanayide Nitelikli Eleman Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir. -Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezleri için Sanayide Nitelikli Eleman Desteğinin üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL’dir.

(***) TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler %80 (seksen) oranında desteklenir.

(****) – TSE’den alınacak belge ve/veya hizmetler %80 (seksen) oranında desteklenir. -TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den, kamu kuruluşları ve üniversitelerden alınacak belge ve/veya hizmetler %70 (yetmiş) oranında desteklenir. – Yurtdışından alınacak belge ve/veya hizmetlerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen belge ve/veya hizmetler %60 (altmış) oranında desteklenir.

(*****)Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 (on beş) ilave edilir.

(******)Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler için Teknik danışmanlık desteğinin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.

(*******) Yalın dönüşüm desteği kapsamında alınacak Model Fabrika Öğren-Dönüş Programı Hizmeti ve Model Fabrika Eğitim-Danışmanlık Hizmeti %80 (seksen) oranında, Yalın Olgunluk Değerlendirme Analizi Hizmeti ise %100 (yüz) oranında desteklenir.

Destek programı kapsamında sağlanacak geri ödemesiz destekler aşağıda belirtilmiştir.

a) Yurt içi fuar desteği

b) Yurt dışı iş gezisi desteği

c) Sanayide nitelikli eleman desteği

ç) Tasarım desteği

d) Sınai mülkiyet hakları desteği

e) Belgelendirme desteği

f) Test ve analiz desteği

g) Enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği

ğ) Bağımsız değerlendirme desteği

h) Model fabrika desteği

ı) Teknik danışmanlık desteği

i) Dijital dönüşüm danışmanlığı desteği

j) Afet dönemi yaşam alanı desteği

k) Yalın dönüşüm desteği

Destek programı kapsamında sağlanacak geri ödemeli destekler aşağıda belirtilmiştir.

a) Afet dönemi işletme desteği

b) Afet dönemi proje ve yapım maliyeti desteği