DESTEK UNSURUDESTEK TUTARI
 Kuruluş DesteğiGerçek kişi işletme 5.000 TL
Sermaye şirketi işletme 10.000 TL
 Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği* Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100.000TL,
Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere  200.000TL,
Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 300.000TL,
 Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği10.000TL
 Performans Desteği *Birinci Performans Dönemi**
– 180-539 gün ise 5.000 TL
– 540-1079 gün ise 10.000 TL
– 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL
İkinci Performans Dönemi** 
– 360-1079 gün ise 5.000 TL
– 1080-1439 gün ise 15.000 TL
– 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL
 Sertifika Desteği 5.000TL

İleri Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.

* Destek oranı %75 ‘tir. Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

** Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.

*** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.