1612 – BiGG – 1.Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı

 

2012 yılından itibaren TÜBİTAK, BiGG Programı kapsamında girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, kuracakları AR-GE potansiyeli olan firmalarda ticari değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan süreçleri desteklemektedir.

2015 yılından bu yana BiGG Programının birinci aşaması Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından yürütülmektedir.

TÜBİTAK’ın “Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma Yaklaşımı” ile yürütülen Uygulayıcı Kuruluş modelinde, sektörel ve bölgesel iş birlikleri önceliklendirilmektedir. Girişimcilik ekosisteminde etkin rol alan teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknoloji transfer ofislerinin yanı sıra finans kurumlarının, özel sektörün ve araştırma altyapılarının da girişimcilere destek olmak üzere, iş birliğine dayanan yenilikçi modeller geliştirmeleri teşvik edilmektedir. Bankaların, fonların ve yatırımcı ağlarının hızlandırma sürecine dahil olması ile girişimcilerin finansa erişiminin kolaylaşması ve BiGG desteği ile kurulan işletmelerin büyüme potansiyellerinin hızla hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Bu çağrı ile belirlenen Uygulayıcı Kuruluşlar, BiGG Programı kapsamında açılan çağrılarda belirtilen tematik alanlarda girişimcilerin iş fikri başvurularının toplanması ve değerlendirilmesi, başarılı bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için girişimcilere ön kuluçka/hızlandırıcı hizmetlerinin verilmesi ve girişimcilerin hazırlayacağı iş planı önerilerinin BiGG Programı 2. aşama başvurusu için uygunluğunun değerlendirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir.
Yetkinliklerini birleştirerek girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi amaçlayan ve 2023-2025 döneminde BiGG Programı 1. aşama süreçlerini yürütecek olan kuruluşlar, girişimcilerin teknoloji odaklı iş fikri başvurularını toplayarak değerlendirecek, uygun buldukları iş fikirlerini ön kuluçkaya alarak iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirecek ve nitelikli iş planı hazırlama hususunda girişimcilere destek olacaktır.

Destek Kapsamı

Çağrı sonucunda belirlenen Uygulayıcı Kuruluşlara destek süresi boyunca çağrı metninde tanımlanan ölçütlere göre ödül desteği sağlanacaktır. Ödül destek tutarları ortaklı başvurularda yüksek olan tutarlar üzerinden hesaplanacaktır.

Kimler Başvurabilir?

Çağrıya,

 • Üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO),
 • 6550 sayılı Kanun kapsamında kurulan ve Araştırma Altyapıları Kurulu tarafından yeterlik kararı verilerek tüzel kişilik kazanan Araştırma Altyapıları (AA),
 • Kanunla kurulmuş vakıflar,
 • Girişimcilik alanında en az bir iş fikri yarışması düzenleyerek iş fikri değerlendirme süreçlerini başarıyla yürütmüş veya hızlandırıcı, kuluçka, vb. alanlarda deneyimi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri
 • Kamu araştırma merkez ve enstitüleri başvuru yapabilmektedir.

 

Başvuru yapacak kuruluşların;

 • İş fikirlerinin/planlarının değerlendirmesinde teknik uzman desteği,
 • Hızlandırıcı faaliyetlerinde teknik danışman desteği,
 • Tanıtım ve yaygınlaştırma,
 • Ön kuluçka faaliyetleri için ek finansman,
 • İşbirliği ağlarına erişim,
 • Finansman kaynaklarına erişim sağlamak amacıyla büyük ölçekli firmalar, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, kooperatifler ve ilgili kamu kurum/kuruluşları ile işbirliği yapmaları önerilmektedir.