1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P. – Yazılım ağırlıklı projelerde üretim kavramı fazla soyut kalmaktadır. Bu konuda nasıl bir bakış açısı oluşturmamız bekleniyor?1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P. –

HAMLE Programı kapsamında donanım içerisinde gömülü bir yazılımın geliştirilmesi veya bütünleşik bir ürün olan yazılım ekosisteminin geliştirilmesi gibi çalışmalar yapıldığında bunlar ticarileştirilebilir bir ürün haline gelmektedir. Dolayısıyla ticarileşebilen yazılım ağırlıklı bir yapının oluşturulmasında üretim ve satış planının olması gerekmektedir. Bu bilgilerde eksiklikler varsa hakemler eksi puan olarak değerlendirmelidir.