1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P. – Projelerde çok fazla yatırıma yönelik giderler mevcut, proje bütçelerinin değerlendirilmesinde dikkat edilecek hususlar nelerdir?1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P. –

Yatırıma yönelik giderlerin Ar-Ge bütçesi içerisinde sunulması uygun değildir. Ar-Ge kısmına yönelik bütçe değerlendirmelerinde yapılacak Ar-Ge çalışmalarındaki ihtiyaç dikkate alınarak değerlendirilmelidir.