1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı – YÖK izniyle kurulmuş TTO AŞ’ler aynı zamanda müşteri kuruluş olabilir mi?

Müşteri kuruluşun Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi olması gerekmektedir. Buna göre teknoloji transferi şirketi de müşteri kuruluş olabilir. Ancak müşteri kuruluş, desteklenen proje kapsamında devraldığı patentleri, proje süresi içerisinde başka bir kurum ya da kuruluşa devredemez, inhisari veya gayri inhisari olarak başka bir kuruluşa lisanslayamaz. Bu durumda teknoloji transfer ofisi şirketinin lisansladığı veya devraldığı patentleri hangi biçimde ekonomik değere dönüştüreceği proje önerisinde