1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı – Çağrı kapsamında müşteri kuruluşun faydalanabileceği tutar nasıl hesaplanacaktır?

Çağrı kapsamında müşteri kuruluşa TÜBİTAK tarafından aktarılacak tutar (hesaplanan destek kapsamı) müşteri kuruluşun teknoloji sağlayıcıya ödediği lisans veya devir bedelinin destek oranı ile çarpılması ile hesaplanacaktır. Temel destek oranı %25’tir. Aşağıdaki ilave desteklerle beraber KOBİ’ler için destek oranı %75’e, büyük ölçekli işletmeler için %60’a çıkabilmektedir.
Müşteri kuruluşun KOBİ niteliğinde olması durumunda destek oranına %15 ilave edilir.Destek süresi içerisinde müşteri kuruluşun KOBİ niteliğini yitirmesi durumunda, takip eden dönemlerde KOBİ niteliğine istinaden ilave destek sağlanmaz.
Müşteri kuruluşun Çağrı Duyurusu ekinde yer alan yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet göstermesi veya lisanslanan patentin Çağrı Duyurusu ekindeki yüksek teknoloji IPC sınıflarından birini içermesi durumlarında destek oranlarına %15 ilave edilir.
EPO, JPO, KIPO, CNIPA veya USPTO nezdinde tescil edilmiş patentler için destek oranına %10 ilave edilir. Müşteri kuruluşun bir ya da daha fazla teknoloji sağlayıcı kuruluştan en az iki patenti lisanslaması ya da devralması durumunda destek oranına %10 ilave edilir.