1513 Teknoloji Transfer Ofisleri D. P. – Proje personelinin aylık ortalama maliyeti nasıl belirlenir?

Kuruluşta 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olanlar proje kapsamında personel olarak beyan edilebilecektir. Proje personelinin aylık maliyeti, ilgili aydaki çıplak brüt ücreti, çıplak brüt ücrete isabet eden SGK işveren payları ve SGK işsizlik işveren payları dikkate alınarak belirlenir.