1513 Teknoloji Transfer Ofisleri D. P. – Mali raporlar güncellendi. Dönem raporunda bir güncelleme yapılacak mı? Yoksa web sayfasındaki mevcut formu mu kullanacağız?

Sadece mali formlarda değil mali rapor hazırlama kılavuzu ve YMM raporlarında da güncelleme yapıldı. Dönem raporlarında 2020 yılı PG leri değerlendirilecek. Dönem raporlarında güncelleme 2021 yılı için önümüzdeki yıl yapılacaktır.