ÜRETEN ŞEHİRLER TEMATİK TEKNİK DESTEK PROGRAMI

Sanayinin ülke genelinde dengeli gelişimi ve büyüme odaklarının uluslararası alanda rekabetçi bir üretim yapısına kavuşması, işletmelerin küresel üretim sistemlerine entegrasyonun güçlendirilmesi, şehirlerin uluslararası erişebilirliğinin ve kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla sanayi, teknoloji ve yenilik altyapıları ile beşeri sermaye ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesinin hedefleyen Üreten Şehirler Programı kapsamında BEBKA, Eskişehir ili özelinde Teknik Destek Programını başlatmıştır.

Eskişehir ilinde imalat sanayii özel sektör kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesi, verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla, temiz üretim konusunda destek sağlamaya yönelik 4.000.000 TL bütçeli programda imalat sanayiinde rehberde belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için verimliliğinin artırılması ve çevreye duyarlı üretimin desteklenmesi amacıyla temiz üretim etüdü, belirlenen kritik ürün ya da süreçler için karbon ayak izi hesaplaması yapılması ve ardından azaltım stratejilerine ve gerekli yatırımlara dönük rapor hazırlanması süreçlerine destek verilecektir

Başvuruları başarılı bulunan projelere 200 bin TL’ye kadar %100 oranında destek sağlanacaktır. En fazla 12 ay sürmesi hedeflenen projelerde başvuru sahibine doğrudan bir ödeme yapılmayıp talep edilen destek ajans tarafından veya hizmet alımı yoluyla sağlanacaktır.

Bu programa

  • Gıda ürünleri ve içecek imalatı (NACE 10)
  • Diğer metalik olmayan mineral ürünleri imalatı (NACE 23)
  • Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) (NACE 25)

alanında faaliyet gösteren kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilecektir.

Başvurular için Önemli Tarihler

Program 31 Ekim 2023 tarihine kadar açık kalacak ve başvurular Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos ve Eylül-Ekim aylarını kapsayan ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilecektir. Programlara ayrılan bütçenin belirtilen sürelerden önce kullandırılması durumunda program bütçesinin bittiği internet sitesinden duyurulacak ve yeni başvuru alınmayacaktır.