TEKNİK DESTEK PROGRAMI

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, bölgesel kalkınma için önem arz eden alanlarda kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Teknik Destek Programını başlatmıştır.

Bölgedeki urum/kuruluşların eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanacağı uzman/danışman desteği sağlamaya yönelik olarak açılan toplam 2.500.000 TL bütçeli Teknik Destek Programında;

  • Yenilik ve Verimlilik
  • Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi
  • Kırsal Kalkınma ve Turizm Tanıtım
  • Yerel Kalkınma Fırsatları

alanlarında öncelikler belirlenmiştir.

Teknik Destek Programı

Teknik destek programında faaliyet başına 250 bin TL’ye kadar %100 oranında destek sağlanacaktır. Başvuru sahibine doğrudan bir ödeme yapılmayıp, talep edilen destek ajans tarafından veya hizmet alımı yoluyla sağlanacaktır.

Bu programa, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, birlikler, kooperatifler, teknoloji transfer ofisi şirketleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, iş geliştirme merkezleri, serbest bölge işleticileri, endüstri bölgesi yönetici şirketleri ile kâr amacı güden diğer gerçek ve tüzel kişiler başvurabilecek.

Başvurular için Önemli Tarihler

Teknik Destek Programı 30 Ekim 2023 tarihine kadar açık kalacak ve başvurular Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos ve Eylül-Ekim aylarını kapsayan ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilecek. Programlara ayrılan bütçenin belirtilen sürelerden önce kullandırılması durumunda program bütçesinin bittiği internet sitesinden duyurulacak ve yeni başvuru alınmayacaktır.