KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM (TEKNOYATIRIM) DESTEK PROGRAMI

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge)/Ürün Geliştirme (Ür-Ge)/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler ile orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamaktır.

Destek Programı kapsamında verilecek desteklerin üst limiti;

  • Düşük/orta-düşük teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 1.400.000 TL ve geri ödemesiz 600.000 TL olmak üzere toplam 2.000.000 TL,
  • Orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 7.000.000 TL ve geri ödemesiz 3.000.000 TL olmak üzere toplam 10.000.000 TL’dir.

Başvuru Şartları

1- Ar-Ge/Ür-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler kapsamında başvuru yapılabilmesi için; yatırım projesine konu ürünün aşağıdaki çalışmalardan biri sonucu ortaya çıkmış ve prototip çalışması başarı ile sonuçlanmış olması esastır.

a) KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge/Ür-Ge/yenilik projeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge/yenilik projeleri
b) Patent belgesi
c) Doktora çalışması
ç) Teknolojik ürün (TÜR) deneyim belgesi
d) Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri
e) TEKMER’lerde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri
f) Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde yürütülen Ar-Ge faaliyetleri
g) 12/03/2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri

Ar-Ge/Ür-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler kapsamında başvuru yapılabilmesi için aşağıda belirtilen belge tarihlerinin başvuru tarihi itibariyle en fazla 5 yıl önce olması esastır.

a) KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge/Ür-Ge/yenilik projeleri için; projenin başarıyla tamamlandığına ilişkin kurul kararının evrak kaydına alındığı tarih
b) Diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge/yenilik projeleri için; projenin başarı ile sonuçlandırıldığına dair belgenin düzenlenme tarihi
c) Patent belgesi için; patent belgesinin veriliş tarihi
ç) Doktora çalışması için; doktora diplomasında yer alan mezuniyet tarihi
d) Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen Ar-Ge/yenilik projeleri için; projenin başarı ile tamamlandığına dair belgenin düzenlenme tarihi
e) TEKMER’lerde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri için; projenin başarı ile sonuçlandırıldığına dair belgenin düzenlenme tarihi
f) Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde yürütülen Ar-Ge faaliyetleri için; projenin başarı ile sonuçlandırıldığına dair belgenin düzenlenme tarihi
g) 12/03/2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge/yenilik faaliyetleri için; projenin başarı ile sonuçlandırıldığına dair belgenin düzenlenme tarihi

TÜR deneyim belgesi alınan ürün için yapılacak başvurularda, TÜR deneyim belgesinin başvuru tarihinde geçerli olması esastır. TÜR deneyim belgesinin geçerlilik tarihinin başlangıcı, belge üzerinde belirtilen ürünün piyasaya arz tarihidir.

2- Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılacak başvuruların; orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ve Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Listesi’nde bulunan ürünler için yapılması esastır.

Desteklenecek Proje Giderleri
Desteklenecek Projeye ilişkin Süre, Üst Limit ve Destek Kalemleri

Destek Süresi: Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay

Destek Üst Limitleri:

Düşük/orta-düşük teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 1.400.000 TL ve geri ödemesiz 600.000 TL olmak üzere toplam 2.000.000 TL,

Orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 7.000.000 TL ve geri ödemesiz 3.000.000 TL olmak üzere toplam 10.000.000 TL’dir.

DESTEK KALEMLERİDESTEK ORANLARI
 a)Makine-teçhizat desteği*%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]
b)Yazılım giderleri desteği* %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]
c)Personel gideri desteği**%100 Geri Ödemesiz