1602 – TÜBİTAK Patent Destek Programı

1602 TÜBİTAK Patent Destek Programı, ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılması ve ülkemizdeki patent sayısının artırılmasını hedeflemektedir.

Destek Kapsamı

Ulusal Patent Destekleri
Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TÜRKPATENT) yapılan ulusal patent başvurularında;

  • Araştırma Raporu Desteği,
  • İnceleme Raporu Desteği,
  • Vekil kullanılan başvurular için patent vekillerine vekil desteği,
  • ,Patent alınması durumda ise Patent Sahibine ve başvuru süreçlerinde patent vekili kullanılması durumunda patent vekillerine Patent Tescil ödülü verilmektedir.

NOT: TÜBİTAK Yönetim Kurulu’nun 03.01.2019 tarihli ve 4 sayılı toplantısında alınan karara istinaden yukarıda belirtilen destek ve ödüller başvuruya kapalıdır.

Uluslararası Patent Destekleri

Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) kapsamında kabul ofisi olarak TÜRKPATENT kullanılarak Dünya Fikri Haklar Örgütü’ne (WIPO) yapılan uluslararası patent başvurularında Uluslararası Patent Başvuru Desteği verilmektedir.
Kabul ofisi olarak TÜRKPATENT seçilen PCT başvuruları sonrasında, Avrupa Patent Ofisi (EPO), Japonya Patent Ofisi (JPO), Kore Fikri Mülkiyet Ofisi (KIPO), Çin Halk Cumhuriyeti Fikri Mülkiyet Ofisi (SIPO) veya Amerikan Patent ve Marka Ofisi (USPTO) nezdindeki ülke girişlerinde Uluslararası Patent İnceleme Raporu Desteği verilmektedir.
Uluslararası Patent İnceleme Raporu Desteği kapsamında desteklenen patent başvurularının EPO, JPO, KIPO, SIPO veya USPTO tarafından tescil edilmesi durumunda ise Uluslararası Patent Ödülü verilmektedir.

Kimler Başvurabilir?

TÜRKPATENT veya WIPO’ya başvuru yaparak, başvuru numarası alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya ülkemizde yerleşik olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları Destek Programından faydalanabilirler. Ancak, kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar (kanunla kurulmuş vakıflar hariç), dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri bu program kapsamında destek başvurusu yapamazlar.

Destek ve Ödül Sınırlamaları

Gerçek kişiler bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 (beş) patent başvurusu için, Tüzel kişiler bir takvim yılı içerisinde en fazla 20 (yirmi) patent başvurusu için desteklerden faydalanabilirler.
Ulusal Patent Tescil Ödülü ve Uluslararası Patent Tescil Ödüllerine sadece gerçek kişiler, üniversiteler ile KOBİ ölçeğindeki şirketler başvurabilir.

Kriterler

Ulusal Patent Başvurusu Araştırma ve İnceleme Raporu, Uluslararası Patent Başvuru Desteklerine uygun şartları sağlayan tüm başvurular desteklenecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

Programa kimler başvurabilir?

TÜRKPATENT veya WIPO’ ya başvuru yaparak, başvuru numarası alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya ülkemizde yerleşik olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları başvuru yapabilirler.

Patent başvuru sahipleri arasında T.C. vatandaşı olmayan bir kişi varsa başvuru yapılabilir mi?

Hayır. T.C. vatandaşı olmak başvuru kriterlerinde yer almaktadır.

Patent başvuru sahipleri arasında T.C. vatandaşı olmayan bir kişi varsa başvuru yapılabilir mi?

Hayır. T.C. vatandaşı olmak başvuru kriterlerinde yer almaktadır

Bu programa kaç patent için başvuru yapılabilir?

Gerçek kişiler bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 (beş) patent başvurusu için, Tüzel kişiler bir takvim yılı içerisinde en fazla 20 (yirmi) patent başvurusu için desteklerden faydalanabilirler. Başvuru sayısında; aynı buluş için ulusal ve uluslararası başvurular ayrı başvurular olarak değerlendirilir ve başvuru, inceleme, tescil ve ödül süreçlerinin tamamı tek bir başvuru olarak değerlendirilir.

Patent vekil desteği devam ediyor mu?

Hayır. Patent Başvurusu Vekil Desteği ve Patent Tescil Vekil Ödül Desteği başvuruları alınmamaktadır.

Ulusal patent araştırma raporu desteği alınabiliyor mu?

Hayır. 01.01.2019 tarihi itibariyle Ulusal Patent Araştırma Raporu Desteği başvurusu alınmamaktadır.

Ulusal patent başvurusu inceleme raporu desteğinden yararlanılabiliyor mu?

Hayır. 01.01.2019 tarihi itibariyle Ulusal Patent İnceleme Raporu Desteği başvurusu alınmamaktadır.

Ulusal patent tescil ödülü desteğinden yararlanılabiliyor mu?

Evet. 01.01.2019 tarihi öncesinde tescil olan ulusal patentler ödülden faydalanabilmektedir.

PCT başvurusu sonrasında ülke girişleri aşamasında destekten yararlanılabilir mi?

1602 programı kapsamında, PCT kapsamında WIPO’ ya yapılan uluslararası patent başvurularına Uluslararası Patent Başvuru Desteği sağlanmış patent başvuruları için; TÜRKPATENT, EPO, JPO, CNIA, KIPO, USPTO tarafından düzenlenecek inceleme raporu ücretlerine istinaden destek verilir.

PD-201 Uluslararası Patent İnceleme Desteğinden bir patent ile kaç defa başvuru yapılabilmektedir?

Ülke girişleri yapıldığında her bir ülke girişi için ayrı PD-201 desteğinden faydalanılamamaktadır. Sadece 1 sefer TÜRKPATENT, EPO, JPO, CNIA, KIPO, USPTO biri veya birden fazlası için ülke girişleri için başvuru yapılabilmektedir. PD-201 başvuruları için düzenlenen panel tarafından patentlenebilirlik kriterlerine sahip olmadığı için başvurusu destek kapsamına alınmayan başvuru sahipleri, patentlenebilirlik kriterleri ile ilgili patent ofislerinden olumlu yeni raporlar alması durumunda (sadece bu durumda) PD-201 forumu ile TÜBİTAK’a ikinci ve son kez Uluslararası İnceleme Raporu Desteği talebinde bulunabilir.

Pd-201 başvurusu esnasında talep edilen evraklar nelerdir?

Başvurularda başvuru sahipleri ve vekil şirketlerin yerli ve yabancı patent ofislerine yaptığı ödemelerin dekontlarının ve patent ofislerinin kestiği faturaların eklenmesi zorunludur. İlgili evraklar hak sahipliği durumlarına göre uygun olarak (üniversite ya da gerçek kişi/tüzel kişi) verilmelidir.

Uluslararası patent desteğine faydalanma şartı nelerdir?

PD-200 Uluslararası Patent Başvuru Desteği için sadece PCT kapsamında WIPO’ya yapılan uluslararası patent başvurularında kabul ofisi olarak TÜRKPATENT seçilmesi durumunda yer alan patentler hibe destek ve ödüllerden faydalanılabilir. PD-200 desteği TÜRKPATENT’e başvuru esnasında yapılmaktadır.

Bu duruma ek olarak 07/10/2017 tarihinden önce EPO, JPO veya USPTO’ya yapılan patent başvurularında başvuru sahibi, ilgili ofise araştırma raporu düzenlenmesini talep ettikten sonra, PD-200 formunu doldurarak TÜBİTAK’a Uluslararası Patent Başvuru Desteği talebinde bulunabilir. Bu başvuruların değerlendirmeye alınmaktadır. PD-201 Uluslararası Patent İnceleme Desteğinden faydalanmak için PD-200 Uluslararası Patent Başvuru Desteğine başvurmak şartı bulunmaktadır. Aynı şekilde PD-202 Uluslararası Patent Ödülü Desteğinden faydalanmak için PD-201 Uluslararası Patent İnceleme Desteğine başvurmak şartı bulunmaktadır.

Patent dışında faydalı model, marka, coğrafi işaret, logo vb. için destekten faydalanılabilir mi?

Hayır. Faydalı model, marka, coğrafi işaret, logo vb. için destekten faydalanılamamaktadır.

Başvuru sahibi üniversite, gerçek veya tüzel kişi sadece kendi adına mı başvuru yapabilmektedir.?

Vekalet belgesi de eteydeb.tubitak.gov.tr adresine eklenmesi şartıyla noter onaylı vekalet ile vekil firmalar başvuru sahibi adına sistemde başvuru yapabilmektedir. Üniversitelerde noter onayı yerine rektör onaylı dilekçe de yeterli olmaktadır.