TASARIM MERKEZLERİ

GENEL BİLGİLER

5746 sayılı Kanun ile, yenilikçiliğe odaklanmış, nitelikli istihdamı gelişmiş, katma değeri yüksek ürünler
üreten, verimliliği ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik ortamın oluşturulması sağlanarak; ülkemizin,
uluslararası rekabet gücünün artırılması, yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi ve dünyadaki gelişmelere
uygun bir sanayi altyapısının oluşturulması ve ayrıca yabancı sermaye şirketlerinin Ar-Ge birimlerini
ülkemizde yapılandırarak yeni teknolojileri ülkemizde geliştirmelerine imkan sağlanması amaçlanmaktadır.

Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri; Ar-Ge, teknoloji ve insan kaynaklarına yapılan yatırımların, teknolojik
gelişmişlik, yüksek rekabet gücü ve yüksek refah seviyesi olarak geri döndüğü anlayışıyla hazırlanan 5746
sayılı Kanun kapsamında kurulmakta ve faaliyet göstermektedir.

Faaliyette Olan Tasarım Merkezi Sayısı: 331

Toplam Personel Sayısı 8.147

  • Lisans 5.238
  • Yüksek Lisans 715
  • Doktora ve Üstü 40

Proje Sayısı (Tamamlanan ):11.731

Proje Sayısı (Devam Eden) 2.397

Patent Sayısı: 752

  • Tescil 242
  • Başvuru 510

Tasarım Merkezi Olan Yabancı/ Yabancı Ortaklı Firma Sayısı : 36