Desteklenecek Program Desteğini Kimler Alabilir?

Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programları ile Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine Bakanlıkça belirlenecek* diğer programlardan mezun olan personel faydalanabilir.

Bu destekten yararlanılabilmesi için istihdam edilecek yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programlarından mezun personelin 1/3/2016 (dahil), Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine Bakanlıkça belirlenecek diğer programlardan mezun personelin ise 3/2/2021 (dahil) tarihinden sonra işe alınması ve ilgili işletmede ilk kez istihdam edilmesi esastır. Bu kapsamda her bir Ar-Ge merkezinde destekten yararlanacak personel sayısı, ilgili ayda Ar-Ge merkezinde istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onunu geçemez.

28/02/2023 tarihli Bakan Oluru ile belirlenmiş programlar aşağıdakilerdir.
1. Biyokimya 
2. Biyoteknoloji 
3. Endüstriyel Tasarım 
4. Endüstriyel Tasarım Mühendisliği 
5. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 
6. Moleküler Biyoloji ve Genetik