Tasarım Merkezi Başvurularında Aranan Temel Şartlar Nelerdir?

1.    Tasarım merkezlerinde en az 10 tam zaman eşdeğer Tasarım personeli istihdam edilmesi,

2.    Tasarım merkezlerinin Kanun kapsamındaki faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,

3.    Başvuru yapan işletmenin; yeterli Tasarım yönetimi ile teknolojik varlıkları, insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,

4.    Tasarım merkezlerinde çalışan personelin Tasarım merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmaların bulunması,

5.    Tasarım merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Tasarım program ve projelerinin bulunması,

6.    Tasarım merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması.