İş Kurma Desteği

Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10 bin TL,

Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 20 bin TL tutarında kuruluş desteği veriliyor.

Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda kuruluş desteğine 10 bin TL daha ilave ediliyor.

Ayrıca destek kapsamında personel giderlerine de işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi şartıyla 3 yıl boyunca çalışanı olduğu her yıl için 1 aylık brüt asgari ücretin iş verene toplam maliyeti tutarı kadar destek sağlanıyor.