1832 – Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  • Sunulcak projenin, daha önce yürütülmüş bir Ar-Ge çalışmanın devamı niteliğinde olması gerektiği ve ticarileşmeyi hedeflemesinin beklendiği (THS 5-9) unutulmamalıdır.
  • TÜBİTAK’tan alınacak geri ödemeli destek tutarının en az %50’si oranında teminat sunulması gerektiği unutulmamalıdır. Kuruluşun mali gücünün üzerinde bir proje bütçesi oluşturulmamalıdır.
  • Ortaklı projelerde her bir kuruluştan kendi bütçesi oranında ayrı ayrı teminat alınacaktır.
  • Teminatın süresiz veya en az Proje süresi + geri ödemesiz süre + geri ödeme süresi + 24 ay süreli olması gerekmektedir.
  • Ekbütçe için ek teminat alınacaktır.
  • Yeşil Dönüşüm Göstergeleri hedefi ölçülebilir ve gerçekçi olmalıdır. Proje sonunda bu hedefin gerçekleşme durumunun TÜBİTAK tarafından değerlendirileceği ve hibeye dönüşme oranını etkileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle Yeşil Dönüşüm Göstergesi doğrulama çalışmasının nasıl yapılacağı ilgili iş paketinde belirtilmelidir.
  • Tüm proje harcamalarının proje özel hesabından yapılması gerekmektedir.
  • Yeni bir talep olması halinde, bu talep TÜBİTAK tarafından onaylanmadan özel hesaptan harcama yapılmaması önerilir.
  • Çevresel ve Sosyal Etki değerlendirmesi ve kritik tespitler dikkatle incelenmelidir.