1832 – Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı İçin Desteklenebilecek Gider Kalemleri

Projeler kapsamında desteklenebilecek gider kalemleri:

• Personel giderleri

• Seyahat giderleri

• Alet/teçhizat giderleri (alımı yapılan alet/teçhizat sigortalanmalıdır)

• Ar-Ge ve Test kuruluşlarına yaptırılan işlere ait giderler

• Hizmet alımları

-CE, kalite belgelendirme ve sertifikasyon giderleri

-Ekonomik fizibilite raporu hazırlanması için alınacak hizmet gideri

-Lisanslanan patentli teknolojilerin olgunlaştırılması ve bu teknolojilerin yeni ürün ve süreçlere dönüştürülmesi ile ilgili faaliyetlere ait giderler

-Proje kapsamında satın alımı gerçekleştirilen her bir alet/teçhizatın taşıma, kullanım vb risklere karşı proje süresince sigortalanmasına ilişkin giderler

-Yeşil Dönüşüm Gösterge hedeflerinin doğrulanmasına ilişkin hizmet alımları

• Malzeme giderleri