1832 – Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı İçin Başvuru Yapacak Kuruluşların Hangi Kriterleri Sağlamalıdır?

Başvuru yapacak kuruluşlar, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi olmalıdır.

• Kuruluş tescil tarihi 2 yıl ve üzeri olmalıdır (spin-off’lar ve TÜBİTAK 1512 ve/veya 1812 desteği alarak kurulmuş şirketler hariç).

• Başvuru sahibi kuruluş en az %75 ortaklıkla özel sektöre ait kuruluş olmalıdır.

• Projenin desteklenmesi halinde geri ödemeli destek tutarı kadar Teminat sunulabilmelidir.

• Projede yer alan her bir kuruluş için son 3 yılın ortalama aktif toplamı veya net satışlarının geri ödemeli finansman değerinden büyük olması gerekmektedir. Tescil tarihi 2 yıldan az olan şirketler için bu kriter aranmamaktadır.

• Projede yer alan her bir kuruluş için Çevresel ve Sosyal Etki Beyan Formu doldurulmalıdır.

• SavunmaSanayi kuruluşları ve savunma sektörüne yönelik projeler çağrı kapsamı dışındadır.

• Projeler THS 5-9 aralığında olmalıdır. Bu kriterlerin kontrolünün bir kısmı, proje başvurusu aşamasında sistem tarafından otomatik olarak yapılacak, bir kısmı proje başvurusu tamamlandıktan sonra ön değerlendirme aşamasında kontrol edilecektir.