İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları İçin İşverenden İstenen Belgeler Nelerdir?

Başvuru İçin İşverenden İstenen Belgeler

Başvurular Kurum sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olup işverenlerin başvuru öncesinde aşağıdaki belgeleri hazırlaması gerekmektedir.

  • Talep dilekçesi,
  • İşveren türüne göre; ticaret sicil gazetesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü, merkezin bulunduğu ile ait birlik veya oda kaydı belgelerinin aslı veya noter onaylı örnekleri veya işverenin hukuki durumunu gösterir belge,
  • İmza Yetki Belgesi; İşverenin veya işverenin imzaya yetkili temsilcisinin imzasını gösterir belge,
  • Ortaklık Durum Belgesi; işverenin ortaklarını, ortaklık tipini ve hisse oranını gösteren ticaret sicil belgelerinden biridir,
  • Aynı Meslekte Çalışanı Olduğuna Dair Belge; işverenin işbaşı eğitim programı düzenlenecek ilde aynı veya yakın meslekte sigortalı çalıştırdığını kanıtlayan belge.