1832 – Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı İçin Kimler Başvurabilir ?

Çağrıya tescil tarihi 2 yıl ve üzerinde olan (spin-off’lar ve TÜBİTAK 1512 ve/veya 1812 desteği alarak kurulmuş şirketler hariç) KOBİ ve büyük ölçekli kuruluşlar başvuru yapabilecektir.

Çağrıya ortaklı başvuru alınabilecek olup en fazla üç ortaklı başvuru yapılabilecektir.

Bir kuruluş, çağrıya en fazla 2 proje önerisi ile başvuru yapabilir.