1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P. – Yatırımın proje fizibilitesi için bir format var mı?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan firmaların doldurması gerektiği Proje Fizibilitesi formatı mevcuttur.