1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P. – Proje öneri formunda firmanın akademik danışmanın ismini belirtmesi gerekiyor mu? Belirtilmedi ise bu eksiklik olarak değerlendirilmeli midir?

Firmalar hangi alanda danışmanlık alacağını belirlemiş ancak hangi akademisyenden hizmet alacağını belirtmemiş ise bu durumlarda danışmanın belli olmadığını bir eksiklik olarak raporunuzda belirtebilirsiniz.