1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P. – HAMLE projelerinde danışmanlar oldukça önemli rol oynuyor. Bu danışmanların firma ziyareti esnasında toplantıya katılmaları zorunlu mudur?

Zorunlu olmamakla birlikte, proje için kritik önemi olduğunu düşündüğünüz danışmanların toplantıya katılımını talep edebilirsiniz.