1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P. – Bu programın diğer programlardan temel farkları nelerdir?

Bu program özel sektör kuruluşlarının ülke ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Bu çerçevede hangi konularda ne tip projelerin destekleneceği ilan edilerek duyurulmakta ve proje başvuruları çağrılarda belirlenen kapsama göre değerlendirilmektedir.
Programda sabit destek oranları KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar için %75, büyük ölçekli kuruluşlar için %60 olarak belirlenmiştir. Ayrıca kuruluşlara %10 genel gider desteği uygulanır. Projeler için desteklenebilecek bütçe ve süre sınırları çağrı duyurusunda açıklanır. Genel gider desteği ve proje limitlerindeki uygulamalar bağlamında avantajlı bir program niteliğindedir.”