1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı – Verilen destek geri alınır mı?

Normal koşullarda geri alınmaz. Ancak, kuruluşun kastı nedeni ile yürürlükten kaldırılan projelerde, yapılan tüm ödemeler, 6183 sayılı Kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi uygulanarak kuruluştan tahsil edilir (bkz. 1507 Programı Uygulama Esasları).