1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı – Proje nasıl değerlendirilir?

Projeler üç ana boyuta göre değerlendirilir;
I. Boyut: Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi Ve Yenilikçi Yönü
II: Boyut: Proje Planının Ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu
III. Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara Ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği
Ön değerlendirme sonucunda uygun bulunan projeler alanlarında uzman hakemler tarafından değerlendirilir. Hakem değerlendirmesi sonrasında projeler TEYDEB bünyesindeki ilgili teknoloji gruplarının kurulu tarafından puanlanır ve uygun bulunan projeler Başkanlık onayı ile desteklenir.