1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği – Projede birden fazla müşteri kuruluş veya yürütücü kuruluş olabilir mi?

Hayır. Projelerin bir yürütücü kuruluş ve bir müşteri kuruluş tarafından ortak olarak sunulması gerekmektedir. Ancak yürütücü kuruluş özelliği taşıyan başka kurumlarda çalışanlar yardımcı personel, araştırmacı ve bursiyer olarak projeye eklenebilir.