1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği – Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) nedir?

Proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan proje yürütücüsü, araştırmacı ve yardımcı personele (süreli sözleşme ile çalışan personel hariç) ödenen tutardır. PTİ, kişiye ödenen aylık ücretin %75’ini ve aşağıda belirtilen tutarları geçemez.

Proje EkibiGeçerli Üst Sınır
Proje Yürütücüsü4.800 TL/ay
Araştırmacı2.800 TL/ay
Yardımcı Personel2.800 TL/ay