1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği – Proje sonrasında müşteri kuruluşa devredilecek alet/teçhizatın destek kapsamı nasıl oluşturulmaktadır?

Proje önerisinde, proje sonrasında müşteri kuruluşa devredileceği belirtilen alet, teçhizat ve yazılım giderlerinin %40’ı destek kapsamında değerlendirilir. Alınması, yapılması veya yaptırılması zorunlu olan ve proje faaliyetleri için kullanıldıktan sonra, üzerinde önemli bir değişiklik yapılmaksızın faydalı ömrünün büyük bir bölümü müşteri kuruluş bünyesinde rutin üretim faaliyetlerinde kullanılacak olan bileşenlere ait giderlerinin de %40’ı destek kapsamında değerlendirilir. Destek kapsamına alınan tutara destek oranı uygulanarak TÜBİTAK ve müşteri kuruluş payı hesaplanır. TÜBİTAK tarafından desteklenmeyen kalan tutar, müşteri kuruluş payına ilave edilir.