1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği – Proje önerisi TÜBİTAK’a gönderilmeden önce bir yetkilendirme yapılması gerekiyor mu?

Evet. Proje önerisi TÜBİTAK’a gönderilmeden önce yürütücü kuruluş yetkilisi ve müşteri kuruluş yetkilisi onayı gerekmektedir. Proje onay işlemleri PRODİS üzerinden e-imza ile gerçekleştirilmektedir. o Müşteri Kuruluş, proje başvurusu öncesinde Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen diğer destek programlarında olduğu gibi kuruluş bazlı ön kayıt işlemlerini gerçekleştirir. Bu sürece ilişkin adımlara https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/kullanici_klavuzu_7_0.pdf adresindeki kılavuzdan ulaşılabilir. o Müşteri kuruluş daha önce TÜBİTAK’a kuruluş bazlı ön kayıt yaptırmış olması halinde tekrar ön kayıt yaptırmayacaktır. o Yürütücü kuruluş yetkilisine ilişkin bilgiler, proje yürütücüsünün ARBİS kaydına göre PRODİS’te görüntülenecektir. Proje onay işlemlerinde aksaklık yaşanmaması için proje yürütücülerinin ARBİS kayıtlarını güncel tutmaları gerekmektedir. o Müşteri kuruluş ve yürütücü kuruluş yetkilileri proje başvurusu onay işlemlerini elektronik imza kullanarak gerçekleştirilecektir.