1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği – Kimler proje yürütücüsü olabilir?

Yürütücü kuruluşun tam zamanlı çalışanı ve “araştırmacı” niteliğine sahip kişiler proje yürütücüsü olabilir. Yürütücü kuruluş üniversite veya eğitim ve araştırma hastanesi ise proje yürütücüsünün doktora veya tıpta uzmanlık derecesine sahip olması gerekmektedir. Kamu araştırma merkez ve enstitüleri, araştırma altyapıları ve meslek yüksekokullarının yürütücü kuruluş olduğu projelerde proje yürütücüsünün asgari olarak lisans derecesine sahip olması gerekmektedir.