1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği – İşbirliği sözleşmesi nedir?

İşbirliği sözleşmesi, müşteri kuruluş ve yürütücü kuruluş arasında imzalanan ve proje başvurusu ekinde TÜBİTAK’a sunulan bir sözleşmedir. İşbirliği sözleşmesinin projenin tarifi, tarafların sorumlulukları, fikri hakların paylaşımı, satın alınan alet/teçhizatın mülkiyeti ve müşteri kuruluşa devri, hukuki uyuşmazlıkların çözümü gibi hususları düzenlemesi beklenmektedir. İşbirliği sözleşmesi örneğine http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1505-isbirligi-sozlesmesi-ornegi.doc adresinden erişilebilir.