1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği – Başvurular nasıl değerlendirilmektedir?

Aşağıdaki tarih aralıklarında sunulan projeler konularına göre gruplandırıldıktan sonra panel yöntemi ile değerlendirilmektedir.
1 Ocak – 15 Şubat
16 Şubat – 31 Mart
1 Nisan – 15 Mayıs
16 Mayıs – 30 Haziran
1 Temmuz – 15 Ağustos
16 Ağustos – 30 Eylül
1 Ekim – 15 Kasım
16 Kasım – 31 Aralık