Tübitak 1711 Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı Ticarileştirme çalışmalarını müşteri kuruluş mu gerçekleştirmek zorunda?

Projenin çıktısının Müşteri Kuruluş ve/veya Teknoloji Sağlayıcı Kurum/Kuruluş tarafından ticarileştirilmesi beklenecektir.