Tübitak 1711 Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı Projenin fikri mülkiyet hakları kime ait olur?

Projenin yürütülmesinde görev alan kurum/kuruluşlar, ayrıca kuruluşlar ile projede görevli kişiler arasındaki fikri ve sınaî ürünler üzerindeki hak sahipliği, kurum, kuruluş ve kişiler arasında ilgili mevzuat doğrultusunda başvuru öncesinde yapacakları iş birliği sözleşmesi ile belirlenir.