1704 – SAYEM Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması Yurtdışındaki kuruluşlar Faz 1 ya da Faz 2’de ortak olarak yer alabilir mi?

Faz 1 ve 2 çağrılarında hizmet alımı veya danışmanlık şeklinde projede yer alabilecektir ancak mevzuat gereği %20 sınırı bulunmaktadır.