1704 – SAYEM Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması SAYEM Faz 1 sonucunda beklenen çıktılar/başarı ölçütleri nelerdir?