1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı – Patent hükümsüz kılınırsa nasıl bir yol izlemesi söz konusu olacaktır?

Bu durumda Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi’nin ilgili hükümleri gereği destek süreci sonlandırılır.