1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı – Bir buluşa ait farklı bölgelerde başvuru yapılmış veya patent alınmış ise her bir bölge/ülke için ayrı müşteri kuruluşlara lisans verilebilecektir. Çağrı duyurusu-17.3’e göre bir başvuruda birden fazla müşteri kuruluş yer alamamaktadır. Bu doğrultuda, bir buluşa ait farklı bölgelerde başvuru yapılmış veya patent alınmış ise her bir bölge/ülke için ayrı müşteri kuruluşa lisans yapılması durumunda destek süreci nasıl işletilecektir?

Bu Çağrı kapsamında teknoloji transferi sözleşmelerinde inhisari lisans verilmesi şart olarak aranmamaktadır. Teknoloji sağlayıcının hak sahipliğinde farklı ülkelerde başvurusu yapılmış patentler varsa teknoloji sağlayıcı kuruluş, müşteri kuruluşun Türkiye’de yerleşik bir sermaye şirketi olduğunu gözeterek farklı müşteri kuruluşlara gayri inhisari lisans verebilir. Bu durumda farklı müşteri kuruluşlar ile ayrı proje önerileri TÜBİTAK’a sunulmalıdır.